Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Dit beleid vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Tafel van Weesp worden verwerkt.

De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacybeleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens voor het sturen van uitnodigingen voor activiteiten van Tafel van Weesp. Ook gebruiken we de persoonsgegevens bij het verzoek om betaling van de bijdrage aan Tafel van Weesp. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

  1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, deelneemt aan een enquête of u aanmeldt voor een activiteit. De persoonlijke informatie die u verstrekt, bevat uw naam en uw e-mailadres, telefoonnummer.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

2. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

We nemen de gegevensbescherming heel serieus. Desalniettemin, zijn we niet in staat om garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.