Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacy- en cookieverklaring van de Tafel van Weesp. Hier zetten we uiteen hoe we omgaan met de privacy van alle websitebezoekers. Door gebruik van de deze website kunnen persoonsgegevens door u worden afgegeven aan de Tafel van Weesp. Wij hechten groot belang aan de privacy van alle websitebezoekers en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. De Tafel van Weesp verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verklaring is van toepassing op alle informatie die u aan de Tafel van Weesp verstrekt.

Als u gegevens achterlaat op deze website

De Tafel van Weesp bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in deze verklaring, of zoals logisch zou zijn voor het verlenen van optimale dienstverlening.

Zo gaan wij om met uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van door u gedane verzoeken, voor relatiebeheer, direct marketing doeleinden.  

Abonnement op nieuwsbrief en contactformulier

Via onze gepersonaliseerde uitnodiging en virtuele omgeving op deze site kunt u op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en activiteiten van de Tafel van Weesp.  In onze uitnodiging kunt u via een link aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Als u op onze website een contactformulier invult, worden de gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen. Bij vragen kunnen  we contact met u opnemen.

Informatieverstrekking aan derden

Wij delen de door u verstrekte gegevens niet met aan derde partijen, tenzij dat nodig is voor onze bedrijfsvoering. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij met de derde partij overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet, of mobiele telefoon worden geplaatst.  De Tafel van Weesp maakt op haar website van twee soorten cookies gebruik;

  • Functionele cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Voor het gebruik deze cookies is het niet vereist om u daarvoor toestemming te vragen.
  • Analytische cookies die nodig zijn om het gebruik van de website te analyseren. Met deze cookies wordt uw IP-adres en de informatie die op deze website achterlaat gecombineerd.
  • We maken gebruik van Google Analytics. In overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Tafel van Weesp gekozen voor een privacyvriendelijke instelling van Google Analytics. Dit betekent onder andere dat de Tafel van Weesp een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en “gegevens delen” is uitgeschakeld. Op basis van deze instellingen is het niet vereist om u daarvoor toestemming te vragen.

Indien u de gegevens die via cookies op uw computer zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dat doen via de instellingen van uw browser.

Delen op social media

Op diverse pagina’s op de  Tafel van Weesp website zijn knoppen opgenomen waarmee informatie van de Tafel van Weesp kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. De Tafel van Weesp heeft daarop geen invloed.

Leest u de privacyverklaring van Facebook, van LinkedIn en van Twitter om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Zo nu en dan brengt de Tafel van Weesp wijzigingen aan in haar privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en raden u aan om dit privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen wanneer dat voor u relevant is, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage in en wijziging van uw gegevens

Op verzoek kunnen we uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens verwijderen uit onze databases en softwareapplicaties. Als u vragen of zorgen heeft over ons privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteit.